Coaching bedrijven

Voor bedrijven zijn er verschillende trajecten mogelijk namelijk:  individuele coaching, teamcoaching en intervisietrajecten.
Voor een korte uitleg zie de submenu’s.

Individuele coaching

Elke organisatie heeft er belang bij als medewerkers optimaal functioneren. Bij veel medewerkers gaat dit zonder problemen, maar er zijn ook medewerkers die bijvoorbeeld door een functiewijziging of overbelasting vastlopen in hun functie en gebaat zijn bij een coachingstraject.
Hiermee voorkomt u langdurig ziekteverzuim. Ook is de medewerker in staat zelf een nieuwe voldoening en invulling van het werk te vinden en het optimale uit zichzelf te blijven halen.

Teamcoaching

Naast individuele coachtrajecten is het ook mogelijk om ondersteuning te bieden aan teams. Het goed functioneren van het team staat hierbij centraal. Teamcoaching richt zich op het bewust laten worden van wat er in de onderlinge communicatie gebeurt. Welke denkpatronen zetten het team onbewust klem en hoe kan een team daar met de ondersteuning van de coach verandering in brengen.

Teamcoaching kan ingezet worden wanneer bijvoorbeeld een team;

  • Meer open en duidelijk met elkaar wil communiceren;
  • Er behoefte is aan een positieve samenwerkingssfeer;
  • Het van belang is dat ieder teamlid eigen verantwoordelijkheid neemt;
  • Men optimaal gebruik wil maken van elkaars kwaliteiten.

Intervisie

Intervisie is een methode om het probleemoplossend vermogen van uw medewerkers te versterken. Collega’s leren van elkaar op een gelijkwaardige manier en gebruiken zelf ingebrachte werksituaties om meer inzicht te krijgen in het eigen handelen. Samen komt men vaak tot nieuwe perspectieven. Na het eigen maken van een aantal intervisietechnieken zijn uw medewerker in staat zelfstandig verder te gaan.