Coaching particulieren

Een coachtraject verloopt bij iedereen anders. Jij bepaalt zelf de inhoud en het verloop. het uitgangspunt hierbij is jouw coachvraag: datgene wat jeĀ  in je werk of leven hindert.
Tijdens de gesprekken onderzoeken we welke patronen en overtuigingen hierbij een rol spelen. Daarbij maak ik gebruik van de interacties die tijdens de coachgesprekken plaatsvinden. Door hier feedback op te geven ontstaat bewustwording en inzicht.
Hiermee heb je al een eerste stap naar verandering gezet. We kijken ook naar de onderliggende diepere waarden en motivaties die hier aan ten grondslag liggen.
Vervolgens maken we concrete stappen naar oplossingen die je naar het gewenste resultaat brengen. De tarieven voor coachingstrajecten zijn aangepast aan het inkomen. Dit maakt dat coaching voor veel mensen toegankelijk is.