Trainingen

Voor bedrijven is het ook mogelijk om trainingen of workshops aan te vragen voor deskundigheidsbevordering op verschillende communicatiegebieden. De workshops en trainingen worden afhankelijk van de trainingsvraag op maat aangeboden. Ook hierbij werk ik vanuit het uitgangspunt: vanuit bewustwording naar verandering.
In de praktijk betekent dit: vooral veel doen, oefenen, reflecteren op wat gebeurt en elkaar feedback geven, betekenis geven en experimenteren met nieuw gedrag.
De workshops kunnen de volgende thema’s bevatten;

  • Diverse gesprekstechnieken;
  • Coachend leiderschap;
  • Samenwerken;
  • Interculturele communicatie;
  • Omgaan met conflicten;
  • Omgaan met feedback.